REALIZACE ZAKÁZEK

referenční seznam

TR Kočín - kabelové vedení 110 kV II. Etapa ČEPS, a.s. 2022
P16 Radotín,sdělovací opt. trasa RS 7721 PREdistribuce, a.s. 2022
Přenos dat z KT Pražačka na DPKT PREdistribuce, a.s. 2022
Kongresové centrum Praha - připojení DC dobíjecí stanice Pražská energetika, a.s. 2022
TNS Ostrava Svinov, kabelová přípojka 110 kV EGEM s.r.o. 2022
TR Pečky - diagnostika proudových obvodů Siemens, s.r.o. 2021
TR Český Brod - vyhledání poruch ASE-ZVN s.r.o. 2021
Pokládka kabelu 110 kV TR Malešice - MRZM - TR Jih MSEM, a.s. 2021
Přívodní kabelové vedení 22 kV z PRE TR Pankrác do MDT Pankrác Dopravní podnik hl.m. Prahy 2021
TR Kočín – dodávka a realizace kabelové vedení 110 kV I. etepa
ČEPS a.s. 2020
TR Český Brod - úpravy v R 110kV ČEZ Distribuce, a. s. 2020
ELEKTROMOBILITA – výstavba metropolitní a páteřní sítě dobíjecích stanic Pražská energetika, a.s. 2020
Přívodní kabelové vedení 22 kV z PRE Pankrác do MDT Pankrác Dopravní podnik hl.m. Prahy 2020
Kabelové vedení 110 kV TR MALEŠICE - MRZM - TR JIH PREdistribuce, a.s. 2020
Přeložka kabelového vedení 110 kV - K113 PREdistribuce, a.s. 2020
KT Jih - oprava elektroinstalace a obnova MaR PREdistribuce, a.s. 2020
OKS-CST Optika metalika datový sál ČEZ Distribuce, a. s. 2020
Praha 10, Strašnice, obnova kVN, kNN PREdistribuce, a.s. 2020
TR Bezděčín výměna TVS5, oprava stání ČEZ Distribuce, a. s. 2020
Praha 8 - Troja, TS 3141 ul. U Polikliniky, dobíjecí stanice PREdistribuce, a.s. 2019
Praha - Petrovice, TS 3972 ul. Rezlerova, dobíjecí stanice PREdistribuce, a.s. 2019
Praha 6 -Vokovice, ul. Arabská, dobíjecí stanice z TS 5299 PREdistribuce, a.s. 2019
TR Čechy Střed "Stavební úpravy pro datový sál" GiTy, a.s. 2019
OKS – Technologická infrastruktura Mochov ČEZ Distribuce, a.s. 2019
Říčany-kNN, Řípská, Blanická, V Chobotě ČEZ Distribuce, a.s. 2019
Praha 5, Smíchov, Na Konvářce, obnova kNN PREdistribuce, a.s. 2019
Chvaletice, k Elektrárně, 51 R110kV ČEZ Distribuce, a.s. 2019
TR Třebovice - - dodávka kabelů a montáž 102 ks kabelových koncovek 110 kV ČEZ Distribuce, a.s. 2019
TR Čechy střed - oplocení TR, FOM ČEZ Distribuce, a.s. 2019
TR Vestec - rekonstrukce, doplnění T102 ČEZ Distribuce, a.s. 2018
TR Čechy Střed - výměna vypínačů vvn ČEZ Distribuce, a.s. 2018
Roztoky - vybudování BPL komunikace v Roztokách PREdistribuce, a.s. 2018
TR Sedlčany, provozní výměna T102 ČEZ Distribuce, a.s. 2018
TR Čechy střed - demolice nádrže , vodárna ČEZ Distribuce, a.s. 2018
Praha 8, Libeň, UK MFF Libeň, přeložky kVN, kNN a sdk Auböck s.r.o. 2018
Havarijní a operativní údržba veřejného osvětlení v hlavním městě Praze PREdistribuce, a.s. 2018
TR Ostrov, oprava stání T102 a TL22 ČEZ Distribuce, a.s. 2018
TR Klatovy, výměna a modermizace T103 ČEZ Distribuce, a.s. 2018
Kabelový tunel Střed, oprava elektroinstalace a MaR PREDistribuce, a.s. 2018
TR Lichoceves - nová TR 110/22 kV ČEZ Distribuce, a.s. 2017
Praha 18, Letňany, obnova sítě VN a opto; S-138344 PREDistribuce, a.s. 2017
Dodávka kabelů, kabelových souborů 110 kV TR Karlín T101, T102 ENGIE Services a.s. 2017
Roztoky, obnova TS 3329 na inteligentní TS, S-142682 PREDistribuce, a.s. 2017
TR Vernéřov zaústění nového T 401 ČEPS ASE a.s. 2017
Dodávka kabelu 110 kV pro propojení TR MALEŠICE - TR JIH ENGIE Services a.s. 2017
TR MALEŠICE - TR JIH, pokládka kabelu 110 kV PREDistribuce, a.s. 2017
Dodávka materiálu pro opravu kabelu 110 kV - Spolana Neratovice ENGIE Services a.s. 2017
Dodávka materiálu pro opravu kabelu 110 kV - K102 ENGIE Services a.s. 2017
Herink - kVN, TS, kNN - pro p.č.300/1; IV-12-6018762 ČEZ Distribuce, a.s. 2016
TR Uhříněves - Realizace kabelového vedení 110 kV; G-120034 ENGIE Services a.s. 2016
TR Třeboradice dodávka kabelových koncovek 110 kV ENGIE Services a.s. 2016
Dodávka kabelového vedení 110 kV pro připojení TR Uhříněves; G-120034 PREDistribuce, a.s. 2016
Zabezpečenie rez. napájania EBO V2 - kábel 110kV EGEM s.r.o. 2016
Praha 6 - Břevnov, Za Hládkovem, Nad Panenskou, obnova kVN“ [S-140080] PREDistribuce, a.s. 2016
Praha 10, Strašnice, RS 8120 opto, obnova 1 kV, 22 kV [S-138665] PREDistribuce, a.s. 2016
Rekonstrukce TR Sušice 22 kV, 110 kV, výměna transformátoru 110 kV ČEZ Distribuce, a.s. 2015
Rekonstrukce rozvodny 35 kV Hradec Králové ČEZ Distribuce, a.s. 2015
Pilotní projekt BPL v Praze PREDistribuce, a.s. 2015
Rekonštrukcia ES 220/110 kV Voľa II.etapa (propojení TR 400 kV a TR 110 kV kabely 110 kV) Východoslovenská Distribučná, a.s. 2014
Rekonstrukce TR Prosenice ČEZ Distribuce, a.s. 2014
Rekonstrukce TR Přeštice ČEZ Distribuce, a.s. 2012 -14
Monitorování a řízení prostředí kabelového tunelu Motol s využitím softwaru Com-Pakt Monitoring PREDistribuce, a.s. 2013
Výstavba nové rozvodny 110/22 kV TR Jablonec - Jih, pokládka kabelového vedení 110 kV ČEZ Distribuce, a.s. 2012
Kontinuální měření teploty  kabelů (DTS) 110 kV PREDistribuce, a.s. 2012
Kabelové vedení 22 kV TR Holešovice - Měnírna Dejvická PREDistribuce, a.s. 2011
FVE v areálu VGP Park - Horní Počernice PREDistribuce, a.s. 2010
Zajištění el. příkonu datového centra Letňany – třída Tier IV. PREDistribuce, a.s. 2010
Rekonstrukce strojovny chladu na T1 Letiště Praha Letiště Praha, s.p. 2008
TR Letňany – rekonstrukce sekcí I a II, výstavba sekce III 22 kV PREDistribuce, a.s. 2008
Rekonstrukce rozvodny TS36 Letiště Praha Letiště Praha, s.p. 2007
Výstavba el. rozvodů 1 kV a 22 kV včetně výstavby TR a TS v areálu VGP Horní Počernice (nyní P3 Logistic Park Horní Počernice) PREDistribuce, a.s. průběžně od 2006
Připojení Letiště Praha  a OC Šestky z TR Zličín – HTS2 Letiště Praha, s.p. 2005
TR Kočín - kabelové vedení 110 kV II. Etapa ČEPS, a.s. 2022
P16 Radotín,sdělovací opt. trasa RS 7721 PREdistribuce, a.s. 2022
Přenos dat z KT Pražačka na DPKT PREdistribuce, a.s. 2022
Kongresové centrum Praha - připojení DC dobíjecí stanice Pražská energetika, a.s. 2022
TNS Ostrava Svinov, kabelová přípojka 110 kV EGEM s.r.o. 2022
TR Pečky - diagnostika proudových obvodů Siemens, s.r.o. 2021
TR Český Brod - vyhledání poruch ASE-ZVN s.r.o. 2021
Pokládka kabelu 110 kV TR Malešice - MRZM - TR Jih MSEM, a.s. 2021
Přívodní kabelové vedení 22 kV z PRE TR Pankrác do MDT Pankrác Dopravní podnik hl.m. Prahy 2021
TR Kočín – dodávka a realizace kabelové vedení 110 kV I. etepa
ČEPS a.s. 2020
TR Český Brod - úpravy v R 110kV ČEZ Distribuce, a.s. 2020
ELEKTROMOBILITA – výstavba metropolitní a páteřní sítě dobíjecích stanic Pražská energetika, a.s. 2020
Přívodní kabelové vedení 22 kV z PRE Pankrác do MDT Pankrác Dopravní podnik hl.m. Prahy 2020
Kabelové vedení 110 kV TR MALEŠICE - MRZM - TR JIH PREdistribuce, a.s. 2020
Přeložka kabelového vedení 110 kV - K113 PREdistribuce, a.s. 2020
KT Jih - oprava elektroinstalace a obnova MaR PREdistribuce, a.s. 2020
OKS-CST Optika metalika datový sál ČEZ Distribuce, a.s. 2020
Praha 10, Strašnice, obnova kVN, kNN PREdistribuce, a.s. 2020
TR Bezděčín výměna TVS5, oprava stání ČEZ Distribuce, a.s. 2020
Praha 8 - Troja, TS 3141 ul. U Polikliniky, dobíjecí stanice PREdistribuce, a.s. 2019
Praha - Petrovice, TS 3972 ul. Rezlerova, dobíjecí stanice PREdistribuce, a.s. 2019
Praha 6 -Vokovice, ul. Arabská, dobíjecí stanice z TS 5299 PREdistribuce, a.s. 2019
TR Čechy Střed "Stavební úpravy pro datový sál" GiTy, a.s. 2019
OKS – Technologická infrastruktura Mochov ČEZ Distribuce, a.s. 2019
Říčany-kNN, Řípská, Blanická, V Chobotě ČEZ Distribuce, a.s. 2019
Praha 5, Smíchov, Na Konvářce, obnova kNN PREdistribuce, a.s. 2019
Chvaletice, k Elektrárně, 51 R110kV ČEZ Distribuce, a.s. 2019
TR Třebovice - - dodávka kabelů a montáž 102 ks kabelových koncovek 110 kV ČEZ Distribuce, a.s. 2019
TR Čechy střed - oplocení TR, FOM ČEZ Distribuce, a.s. 2019
TR Vestec - rekonstrukce, doplnění T102 ČEZ Distribuce, a.s. 2018
TR Čechy Střed - výměna vypínačů vvn ČEZ Distribuce, a.s. 2018
Roztoky - vybudování BPL komunikace v Roztokách PREdistribuce, a.s. 2018
TR Sedlčany, provozní výměna T102 ČEZ Distribuce, a.s. 2018
TR Čechy střed - demolice nádrže , vodárna ČEZ Distribuce, a.s. 2018
Praha 8, Libeň, UK MFF Libeň, přeložky kVN, kNN a sdk Auböck s.r.o. 2018
Havarijní a operativní údržba veřejného osvětlení v hlavním městě Praze PREdistribuce, a.s. 2018
TR Ostrov, oprava stání T102 a TL22 ČEZ Distribuce, a.s. 2018
TR Klatovy, výměna a modermizace T103 ČEZ Distribuce, a.s. 2018
Kabelový tunel Střed, oprava elektroinstalace a MaR PREDistribuce, a.s. 2018
TR Lichoceves - nová TR 110/22 kV ČEZ Distribuce, a.s. 2017
Praha 18, Letňany, obnova sítě VN a opto; S-138344 PREDistribuce, a.s. 2017
Dodávka kabelů, kabelových souborů 110 kV TR Karlín T101, T102 ENGIE Services a.s. 2017
Roztoky, obnova TS 3329 na inteligentní TS, S-142682 PREDistribuce, a.s. 2017
TR Vernéřov zaústění nového T 401 ČEPS ASE a.s. 2017
Dodávka kabelu 110 kV pro propojení TR MALEŠICE - TR JIH ENGIE Services a.s. 2017
TR MALEŠICE - TR JIH, pokládka kabelu 110 kV PREDistribuce, a.s. 2017
Dodávka materiálu pro opravu kabelu 110 kV - Spolana Neratovice ENGIE Services a.s. 2017
Dodávka materiálu pro opravu kabelu 110 kV - K102 ENGIE Services a.s. 2017
Herink - kVN, TS, kNN - pro p.č.300/1; IV-12-6018762 ČEZ Distribuce, a.s. 2016
TR Uhříněves - Realizace kabelového vedení 110 kV; G-120034 ENGIE Services a.s. 2016
TR Třeboradice dodávka kabelových koncovek 110 kV ENGIE Services a.s. 2016
Dodávka kabelového vedení 110 kV pro připojení TR Uhříněves; G-120034 PREDistribuce, a.s. 2016
Zabezpečenie rez. napájania EBO V2 - kábel 110kV EGEM s.r.o. 2016
Praha 6 - Břevnov, Za Hládkovem, Nad Panenskou, obnova kVN“ [S-140080] PREDistribuce, a.s. 2016
Praha 10, Strašnice, RS 8120 opto, obnova 1 kV, 22 kV [S-138665] PREDistribuce, a.s. 2016
Rekonstrukce TR Sušice 22 kV, 110 kV, výměna transformátoru 110 kV ČEZ Distribuce, a.s. 2015
Rekonstrukce rozvodny 35 kV Hradec Králové ČEZ Distribuce, a.s. 2015
Pilotní projekt BPL v Praze PREDistribuce, a.s. 2015
Rekonštrukcia ES 220/110 kV Voľa II.etapa (propojení TR 400 kV a TR 110 kV kabely 110 kV) Východoslovenská Distribučná, a.s. 2014
Rekonstrukce TR Prosenice ČEZ Distribuce, a.s. 2014
Rekonstrukce TR Přeštice ČEZ Distribuce, a.s. 2012 2014
Monitorování a řízení prostředí kabelového tunelu Motol s využitím softwaru Com-Pakt Monitoring PREDistribuce, a.s. 2013
Výstavba nové rozvodny 110/22 kV TR Jablonec - Jih, pokládka kabelového vedení 110 kV ČEZ Distribuce, a.s. 2012
Kontinuální měření teploty  kabelů (DTS) 110 kV PREDistribuce, a.s. 2012
Kabelové vedení 22 kV TR Holešovice - Měnírna Dejvická PREDistribuce, a.s. 2011
FVE v areálu VGP Park - Horní Počernice PREDistribuce, a.s. 2010
Zajištění el. příkonu datového centra Letňany – třída Tier IV. PREDistribuce, a.s. 2010
Rekonstrukce strojovny chladu na T1 Letiště Praha Letiště Praha, s.p. 2008
TR Letňany – rekonstrukce sekcí I a II, výstavba sekce III 22 kV PREDistribuce, a.s. 2008
Rekonstrukce rozvodny TS36 Letiště Praha Letiště Praha, s.p. 2007
Výstavba el. rozvodů 1 kV a 22 kV včetně výstavby TR a TS v areálu VGP Horní Počernice (nyní P3 Logistic Park Horní Počernice) PREDistribuce, a.s. 2006 2022
Připojení Letiště Praha  a OC Šestky z TR Zličín – HTS2 Letiště Praha, s.p. 2005
© Com-Pakt Energy, a.s. 2023
© Com-Pakt Energy, a.s. 2023